menu

滝澤 忍 准教授(大阪大産科研)らの論文が、Chem. Pharm. Bull.誌の表紙に選ばれました

滝澤 忍 准教授(大阪大産科研)らの論文が、Chem. Pharm. Bull.誌の表紙に選ばれました。

論文:”Chiral Organocatalyzed Intermolecular Rauhut–Currier Reaction of Nitroalkenes with Ethyl Alleviate”, Shinobu Takizawa, Makoto Sako, Kenta Kishi, Masashi Shigenobu, Giang Vo-Thanh, Hiroaki Sasai, Chem. Pharm. Bull. 65, 11, 997-999, 2017

DOI:10.1248/cpb.c17-00554